IDÉ

MAHSTONE för säkerhet, för människor, för miljö... Säkerheten för fotgängare, cyklister, motorcyklister, bilförare, barn, äldre och funktionshindrade är viktigt för oss på MAHSTONE. Därför effektiviserar vi på MAHSTONE kommunikation och informationsöverföring när det är mörkt, vilket gör miljön mer användarvänlig.

VAD ÄR MAHSTONE

MAHSTONE är ett färdigt prefabrikat med ett inbyggt fotoluminescent märke. Märket är synligt i mörkret efter bestrålning av naturligt ljus under dagen. Märket kan ha vilken form som helst - ett piktogram, geometriska figurer, linjer, bokstäver eller siffror etc.

HUR ANVÄNDS MAHSTONE?

MAHSTONE förbättrar kommunikation och ökar säkerhetsnivån, speciellt när det är mörkt och i fallet av belysningsfel. MAHSTONE kan vara dekorativ eller en identifierings komponent i urbana miljöer, trädgårdar, parker, rekreationsområden, sportanläggningar, parkeringsplatser, entréer till byggnader. Syftet kan även vara att identifiera ett företaget, varumärke etc. i form av en logotyp, företagsnamn eller slogan.

VAR KAN MAN ANVÄNDA MAHSTONE?

Man kan bygga prefabrikatet MAHSTONE i asfalterade områden -trottoarer, cykelvägar, torg, bryggor, plattformar, trappor, bassängens kanter osv. Det fungerar överallt där säkerheten är av största vikt.

FÖRDELAR

MAHSTONE märke:
- kräver inte någon renovering
- förbrukar inte el
- försvinner inte
- är miljövänlig
- har 5 års garantiMEDIA